dating sites write profile - Warta ubezpieczenia oc online dating

by  |  17-Oct-2015 21:38

Trzeba pamita, e nowa polisa moe mie zupenie inn cen ni ta, któr mia sprzedawca auta. Bdzie ona wyliczona indywidualnie dla nowego waciciela. Dla umów zawartych przed 11 lutego ma na to 30 dni.

Agent wemie pod uwag liczb wypadków, jakie spowodowa, miejsce zamieszkania (zwykle im wiksze miasto, tym drosze ubezpieczenie), wiek czy pe. Nowelizacja ustawy skraca ten czas do dwóch tygodni.

Nie sugerujmy si wic cen, jak paci za ubezpieczenie poprzedni waciciel. Co si stanie, jeeli zakad ubezpiecze nie zostanie poinformowany o zmianie waciciela?

Obowizkowe ubezpieczenie OC musi wykupi kady kierowca.

Czsto si zdarza, e kupujc nowe ubezpieczenie, zapominamy o wypowiedzeniu poprzedniej umowy.

Problem dotyczy przede wszystkim kierowców, którzy kupili uywany samochód i zapomnieli wypowiedzie umow OC podpisan przez poprzedniego waciciela. Czsto si zdarza, e kupujemy now polis, wybierajc ofert w atrakcyjniejszej cenie.

A wypowiedzenie starej dociera do ubezpieczyciela za póno.

Stara polisa odnawia si automatycznie na kolejny rok, a my w efekcie pacimy dwa razy za to samo. Tak wanie byo z panem Piotrem, który kupi uywane auto od znajomej. Pan Piotr jednak zawsze ubezpiecza swoje auta w Warcie. Wiedzia, e zakupione wraz z samochodem OC musi wypowiedzie w cigu 30 dni.

Community Discussion