Vonnissen online dating 100 free online dating chat

by  |  11-Dec-2014 03:22

Het is sinds kort mogelijk om online te zoeken in ruim 4 miljoen nationale en Europese uitspraken die voorzien zijn van een European Case Law Identifier (ECLI).

Door deze nieuwe zoekmachine wordt rechtspraak over de grenzen heen een stuk toegankelijker.

vonnissen online dating-73

Ook het Europees Hof van Justitie, het Europees Patentbureau, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese databank Juri Fast kennen deze nummers aan hun uitspraken toe.

De ECLI is een Europese standaard voor het nummeren van rechterlijke uitspraken. Deze standaard is eind 2010 vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie.

De ECLI is voor Nederland de opvolger van het Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN), zie ook: Meer informatie over ECLI en LJN.

Zoekmachine De ECLI-zoekmachine is ontwikkeld door de Europese Commissie.

Daarnaast werken 16 organisaties uit 10 landen samen in het project ‘Building on the European Case Law Identifier BO-ECLIU.

Community Discussion