Sposob na rekina online dating ahnentafel erstellen online dating

by  |  03-Feb-2015 20:06

Odżywiają się fitoplanktonem oraz w mniejszym stopniu zooplanktonem, same zaś są zjadane przez wiele gatunków większych zwierząt, dla których kryl jest najważniejszym elementem diety, np.

W poszukiwaniu pokarmu wiele gatunków szczętek odbywa pionową migrację, stanowiąc w nocy pokarm dla drapieżników żerujących przy powierzchni wody, a w dzień – w głębinach. Szczętki wykorzystuje się przeważnie w rolnictwie i gospodarstwach rybackich jako paszę, w wędkarstwie jako przynęty, a także w przemyśle farmaceutycznym.

W Rosji i Japonii kryl jest również pokarmem ludzi.

Nazwa "kryl" pochodzi od norweskiego słowa krill oznaczającego "narybek". Rodzina Bentheuphausiidae jest monotypowa, zawiera wyłącznie gatunek Bentheuphausia amblyops żyjący w strefie batialnej na głębokościach poniżej 1000 m p.p.m., uważany za najprymitywniejszy gatunek szczętek Do tej pory nie znaleziono kopalnych szczętek, więc mało znana jest ich paleobiologia.

Historia specjacji kryla jest znana jedynie z badań wolno ewoluujących jądrowych sekwencji DNA.

Porównanie zmian w ich 28S r DNA ze zmianami w 28S r DNA ich bliskich krewnych pancerzowców, których kopalne dowody zachowały się, pozwoliło na określenie dat wyodrębnienia się poszczególnych rodzajów szczętek.

Community Discussion